Context RUP Kustfront

Hoofdthemas

Bij de opmaak van het initiële RUP Kustfront (goedgekeurd in 2015) werd er nog van uit gegaan dat de locatie van de basketarena in combinatie met de site van het voormalige mediacenter kon uitgroeien tot een nieuwe attractieve shopping locatie. De toen aanwezige handelszaken (ca. 15.000 m²), uitgebreid met de opgelegde 5.000 m² handel op de site van het voormalige mediacenter, gaf voldoende vooruitzicht voor de uitbouw van een kleine handelspool. Ondertussen is één van de grotere spelers op de site verhuisd naar de Baanconcentratie Torhoutsesteenweg en geraakt het handelspand niet opnieuw ingevuld met handel. Om de sterke handelsconcentraties in de stad verder te ondersteunen, is het bijgevolg niet meer wenselijk om op deze plek bijkomende handel te verplichten. Om te vermijden dat op de site een monofunctioneel wooncomplex ontstaat, is het belangrijk dat de voorziene 5.000 m² een voor het wonen ondersteunende invulling krijgt en geen residentiele invulling.

Doelstellingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn aldus

  • Verbreding van de huidige functie-invulling voor de voorziene minimum van 5.000 m² handelsoppervlakte op de site van het Mediacenter:
    • Behoud van de aanwezige voorschriften voor de site van het Mediacenter zoals beschreven in het RUP Kustfront
    • Mogelijkheid tot aanvulling met andere functies zoals horeca, co-workingspaces, recreatie etc.

Het plan geeft daarmee uitvoering aan:

Actualisering en diversifiëring van het aanbod aan functies op de site van het voormalige Mediacenter