Periode van publieke raadpleging & participatiemoment

Hoofdthemas

Voor het RUP Kustfront (herziening Mediacenter) vindt de publieke raadpleging plaats tussen 26/11/2021 en 25/01/2022 en wordt een participatiemoment georganiseerd op 11/01/2022.

Na de publieke raadpleging wordt een verslag opgemaakt van de publieke raadpleging en het participatiemoment, waarna dit document online wordt geplaatst op de website van de stad. Er wordt ook een overzicht online geplaatst waarin na te lezen is welke inspraakreacties en adviezen ingediend werden.