Flexibele trajecten - Groep INTRO West-Vlaanderen vzw

Hoofdthemas

Sommige jongeren doorlopen het secundair onderwijs met hindernissen. Ze komen in de problemen op school. Dat kan soms leiden tot een breuk tussen hen en de school. 
De scholengemeenschappen uit de regio Oostende willen dit voorkomen.
Onderwijsondersteunende initiatieven zijn diverse vormen van flexibele trajecten om jongeren én hun leerkrachten in het gewoon, het buitengewoon en deeltijds secundair onderwijs en in de leertijd te ondersteunen en zo de schooluitval en het vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegengaan.

Flexibele trajecten in organisatie van Groep INTRO West-Vlaanderen vzw

Wie?

Groep INTRO heeft een aanbod van ondersteunende begeleidingstrajecten voor:

  • jongeren;
  • leerkrachten;
  • scholen en schoolteams.

Wat?

Het doel van deze begeleidingstrajecten is het ontwikkelen van sociale competenties om zo de kansen op een positieve schoolloopbaan van jongeren te vergroten.

LANGE BEGELEIDINGSTRAJECTEN- Sociale vaardigheden
Vier keer per schooljaar wordt een groep jongeren gedurende 2,5 week schoolextern begeleid. Groep INTRO focust hierbij op het inzichtelijk werken en traint alternatieve vaardigheden die jongeren ondersteunen om binnen een schoolomgeving en - cultuur te functioneren.

Groep INTRO zet een leerproces rond de leerdoelen van de leerling op gang. Schoolexterne begeleiding biedt de leerling, de leerkracht en de klas een periode om te 'ontstressen'. Het leerklimaat in de klas en de leerbereidheid bij de jongere kunnen herstellen.

Terugkeer in de klas wordt samen voorbereid. De begeleiding staat in voor nazorg en duiding. Advies over en doorverwijzing naar andere hulpverleningsinstanties zijn veelal noodzakelijk bij afronding. De begeleiding gebeurt steeds in samenspraak en samenwerking met het CLB.

FLEXTRAJECTEN

1. Individuele begeleidingstrajecten op maat
Aanbod op school van regelmatige interventies met de leerling/leerkracht(en). Dit aanbod loopt permanent en bestaat uit specifieke coaching en vorming op basis van gesprek en observatie (principe zien/oordelen/handelen).

2. Klastraject
Groep INTRO werkt aan een positief klasklimaat, via diverse procesgerichte methodieken. Het aanbod loopt permanent en wordt op maat gezet na observatie en verkennende gesprekken met leerkracht en leerlingen.

3. Coaching van leerkrachten, teams en/of school
Op basis van verkennende gesprekken neemt Groep INTRO de  nodige tijd om te ontdekken waar noden liggen en gaat ze interactief aan de slag. Methodieken die Groep INTRO courant gebruikt, zijn o.a. proactieve cirkels, herstelgesprekken, vorming, observaties en reflectie.

Meer info?

Groep INTRO West-Vlaanderen vzw
Leegaardsdijk 8- 8400 Oostende
059 80 20 42
oostende@groepintro.be
www.groepintro.be

Stadhuis
Dienst Onderwijs en Buitenschoolse Kinderopvang
Vindictivelaan 1 - 8400 Oostende
059 25 89 51
geert.saelens@oostende.be
www.oostende.be/onderwijs