Periode van publieke raadpleging & participatiemoment

Hoofdthemas

Voor het RUP Stene Noord / Plassendale vindt de publieke raadpleging plaats tussen 14 januari 2022 en 14 maart 2022 en wordt een participatiemoment georganiseerd op woensdag 16 februari 2022 om 18u in KRSNO in de Prins Albertlaan 104, 8400 Oostende.

Na de publieke raadpleging wordt een verslag opgemaakt van de publieke raadpleging en het participatiemoment. Dit document wordt op de website van de stad geplaatst. Op de website wordt ook een document gepubliceerd waarin na te lezen is welke inspraakreacties en adviezen ingediend werden.