Wat

Psychiatrisch Expertiseteam werkt voor alle zorgaanbieders uit de brede eerste lijn: huisarts, thuiszorg, welzijn, CLB, GTB, Jeugdhulp, ... uit de regio Noord-West-Vlaanderen omtrent hun cliënten vanaf 14 jaar. Je kan contact opnemen met het Psychiatrisch Expertiseteam wanneer je wordt geconfronteerd met een cliënt met een (vermoeden van een) geestelijk gezondheidsprobleem en je hieromtrent advies, ondersteuning bij verdere behandeling, breder overleg met verschillende actoren of toeleiding naar gespecialiseerde zorg wil. Zo kunnen zij doorverwijzen naar de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) die ambulante zorg verlenen aan personen met psychische problemen. Er is een ambulante werking voor hulp bij agressie en intrafamiliaal geweld en een hulpaanbod voor personen met problemen inzake (interpersoonlijk) grensoverschrijdend gedrag. Afhankelijk van de vraag en situatie kan er ook met de partner en/of het gezin worden gewerkt.

Waar

T 059/40.26.94

Bereikbaarheid

Op maandag en donderdag bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur

Op dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

(Update: 10 februari 2022)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.