Het Veilig Huis Oostende is een interdisciplinair samenwerkingsverband tussen partners uit politie, justitie, justitiehuis, lokale besturen en hulpverlening om intrafamiliaal geweld te stoppen en in de toekomst te voorkomen. Ze werken via een meersporenbeleid. Dit voor gezinnen die niet meer bij de reguliere hulpverlening terecht kunnen maar waar afstemming tussen verschillende organisaties en diensten nodig is en waar problemen binnen het gezin zich voordoen op meerdere levensdomeinen. Er wordt ingezet op een preventieve werking en op de aanpak van de meest complexe dossiers waarbij er een hoog risico is op herhaling van het geweld. De ketenaanpak richt zich op heel het cliƫntsysteem: slachtoffer(s), pleger(s), kind(eren), grootouder(s), betrokken derde(n). Een casusregisseur maakt afspraken met het gezin om het geweld te stoppen. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend. Het Veilig Huis is niet vrij toegankelijk maar professionals kunnen bij vragen of voor het aanmelden van casussen terecht bij veilighuis.noordwestvlaanderen@vlaanderen.be. Meer informatie via https://www.vlaanderen.be/veilig-huis/wat-biedt-veilig-huis

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.