De Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld is een interdisciplinair samenwerkingsverband tussen partners uit politie, justitie,lokale besturen en hulpverlening om intrafamiliaal geweld te stoppen en in de toekomst te voorkomen. De ketenaanpak richt zich op gezinnen waarin sprake is van complex en/of zwaar intrafamiliaal geweld, waarin er sprake is van problemen op meerdere levensdomeinen en waarbij er vastlopende hulpverlening is en een hoog risico is op herhaling van het geweld. De ketenaanpak richt zich op heel het cliƫntsysteem: Een casusregisseur maakt afspraken met het gezin om het geweld te stoppen en behoudt het helikopterperspectief bij de uitvoering van het plan van aanpak.

Dossiers kunnen enkel aangemeld worden door de partners die deel uitmaken van het operationeel team van de ketenaanpak (CAW, CGG, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, Justitiehuis, Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, Sociaal Huis, Politie en Parket).