Wanneer een hulpverlener wordt geconfronteerd met een persoon in crisis en wanneer onderdak en opvang bij familie, vrienden en kennissen niet meer mogelijk is, kan de hulpverlener contact opnemen met de telefoonpermanentie en daar vernemen waar er voor de komende nacht opvang beschikbaar is. Het crisistelefoonnummer wordt enkel verspreid onder bepaalde hulpverleners en politie. De crisistelefoon is bereikbaar vanaf 17.00 uur tot 03.00 uur. De nachtopvangadressen werken volgens een afgesproken beurtrolsysteem. De volgende ochtend kan de hulpverlener terug contact opnemen met zijn cliënt, of kan de cliënt een beroep doen op Onthaal Welzijn. Niet begeleide kinderen tot 18 jaar worden doorverwezen naar de Crisisjeugdhulp West-Vlaanderen. De nachtopvang is bedoeld voor één nacht of een weekend, tot de volgende werkdag.

Stad Oostende heeft een eigen crisiskamer specifiek voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Toeleiding naar deze transitwoning gebeurt steeds onder begeleiding: ofwel met straathoekwerker, ofwel met doorverwijzer (hulpverlener), ofwel met de politie, na de sluitingsuren van de sociale diensten. De doorverwijzer (straathoekwerker of hulpverlener) gaat steeds naar het politiekantoor om de sleutel van de kamer. Elk verblijf wordt geregistreerd.

Let op: politie kan de administratieve situatie van de aangemelde persoon niet negeren en registreert deze ook met de mogelijke gevolgen van dien.

De crisiskamer van Stad Oostende bestaat uit een dubbel stapelbed met proper linnen, zetel, handdoeken, tafel met stoelen en diepvriezer en microgolf zijn voorzien. De gebruiker ondertekent een afsprakennota bij intrede. Tijdens weekdagen gaat een CAW-medewerker de persoon (en diens eventuele kinderen) ’s anderdaags rond 10 uur gaan ophalen en gaat samen met hen naar het Onthaal Welzijn waar verdere begeleiding en opvang wordt uitgezocht. Tijdens weekends gaat iemand van het straathoekwerk op bezoek. Dit is enkel om het weekend te overbruggen. Het is niet de bedoeling dat er een begeleiding wordt opgestart. Ook hierna komt op maandag een CAW-medewerker langs.

Crisisopvang wordt steeds gezocht zo dicht mogelijk bij de woonplaats van het slachtoffer maar dit is niet altijd evident door de wachtlijsten. Ook is dit soms niet aan te raden omwille van de veiligheid van het slachtoffer en diens kinderen. Verblijven in verschillende opvangcentra volgen elkaar soms op na crisisopvang terwijl er naar een meer permanente oplossing voor huisvesting wordt gezocht.

Bereikbaarheid

Aanmelden kan bij het CAW of crisishulp maandag tem vrijdag tussen 8.30 en 19.30 u op 050 66 30 80. Dit aanbod is rechtstreeks toegankelijk voor elke professionele hulpverlener of na deze uren en in het weekend bij de politie.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.