032. Drie keer per jaar wijkvergaderingen en bewonersvergaderingen wanneer nodig.

Omschrijving

We organiseren wijkvergaderingen en bewonersvergaderingen.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Er zijn drie wijkraadrondes per jaar, doorgaans in februari, juni en oktober. Er worden telkens tal van zaken besproken: in de laatste wijkraadronde gaven we bijvoorbeeld een stand van zaken van het mobiliteitsplan mee. Er worden ook bewonersvergaderingen georganiseerd.

Alle inwoners van een wijk kunnen de vergaderingen van hun wijkraad bijwonen. Elke wijkbewoner kan dus aanwezig zijn en actief deelnemen aan de vergaderingen.

Bewonersvergaderingen vinden plaats naar aanleiding van een specifieke situatie in de buurt.

Hier vind je meer info over de wijkraad en de mogelijkheid om zelf een agendapunt in te dienen.