Wat

Het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) is een dienst vanuit de Vlaamse overheid. Wanneer ondanks lopende hulpverlening de opvoedingssituatie heel onveilig of bedreigend blijft voor kinderen en de context waarin de jongere verblijft de noodzakelijke hulp niet wil aanvaarden kan de hulpverlener aanmelden bij het ondersteuningscentrum jeugdzorg. Het OCJ zal dan onderzoeken of deze hulp ook maatschappelijk noodzakelijk is (mano) en stappen zetten om deze noodzakelijke hulp ook te installeren.

Het OCJ heeft vier taken

Consult

Als hulpverlener kan je advies of uitleg vragen aan het OCJ over hoe je een kind/jongeren en diens gezin het best  kan helpen in situaties van verontrusting en of het in een bepaalde situaties nodig is om de situatie aan te melden bij het OCJ. Een consult gebeurt anoniem, er worden geen identiteitsgegevens van cliĆ«nten uitgewisseld.

Onderzoeken of de overheid moet tussenkomen in de hulp

Wanneer een hulpverlener iemand aanmeldt bij het OCJ zal deze laatste het gezin en de aanmelder  uitnodigen voor een gesprek (triadegesprek). Tijdens het triadegesprek wordt nagegaan hoe ernstig de verontrusting is en wat er zou moeten gebeuren om de veiligheid van de kinderen te garanderen zodat hun ontwikkelingskansen of fysieke integriteit niet langer bedreigd worden. Tijdens het daaropvolgende onderzoek maatschappelijke noodzaak krijgt Iedereen (de betrokken kinderen, de relevante figuren uit hun context, de betrokken hulpverleners) de kans om hun verhaal te doen. Het OCJ bekijkt wat er fout loopt maar ook wat er wel nog goed loopt en waar er kansen zijn om de noodzakelijke veiligheid te garanderen. Als dat onderzoek klaar is, neemt het OCJ een beslissing over het feit of hulpverlening noodzakelijk is.

Beslist het OCJ dat er geen maatschappelijke noodzaak is, dan onderneemt het OCJ verder niets en bekijkt de aanmelder wat er dan verder moet gebeuren.

Beslist het OCJ dat hulp noodzakelijk is dan zal ze het gezin verder opvolgen zodat de noodzakelijke hulp wordt gerealiseerd. Als dat op termijn ook niet lukt dan kan de situatie verwezen worden naar de jeugdrechtbank via het parket.

Hulp opstarten of opvolgen

De hulp die het OCJ opstart of opvolgt, is vrijwillig. Het kind en zijn ouders moeten akkoord gaan.

Het ondersteuningscentrum jeugdzorg spreekt met alle partijen duidelijk af wat er moet gebeuren om de veiligheid van de kinderen en jongeren te garanderen. Het OCJ stelt  een veiligheidsplan op en er wordt afgesproken wie binnen dit kader wat doet.  Het gezin heeft een eigen consulent met beroepsgeheim. Werkt het gezin niet mee, dan kan het OCJ je zaak doorgeven naar het parket.

Doorverwijzen naar de gerechtelijke jeugdhulp

Het OCJ kan het dossier doorsturen naar het parket als het kind in onmiddellijk gevaar is of als het niet meer lukt om samen verder te werken in de vrijwillige jeugdhulp. Het parket kan dan de jeugdrechter inschakelen. Vanaf dan start de gerechtelijke jeugdhulp bij de jeugdrechtbank.

Waar

Adres: Graaf de Smet de Naeyerlaan 4 bus E, 8400 Oostende

T 02 249 79 00

E ocj.oostende@opgroeien.be 

Bereikbaarheid

Telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.

(Update: 29 december 2022)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.