Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan - Woonzorgcentrum 't Buurthuis en/of Assistentiewoningen

Ingevolge een besluit van 25 april 2014 van de Gemeenteraad, heeft de Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen op 10 juli 2014 beslist dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Woonzorgcentrum ’t Buurthuis en/of assistentiewoningen’, bestaande uit een plan bestaande toestand fysisch en juridisch, een bestemmingsplan, de memorie van toelichting en de stedenbouwkundige voorschriften wordt goedgekeurd.

Dit plan van aanleg trad in werking 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad, hetzij op 01 oktober 2014.