Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Hazegras’

Het gemeentelijk RUP Hazegras werd bij een beslissing van 21 maart 2016 van de Gemeenteraad definitief vastgesteld.

Ingevolge artikel 2.2.16 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening hadden de Vlaamse regering en de Provincie West-Vlaanderen een termijn van 30 dagen, die ingaat de dag na betekening, om de uitvoering van het voormeld raadsbesluit te schorsen.

Vermits deze termijn op 06 mei 2016 is verstreken en er geen schorsingsbesluit werd genomen, is het voormeld gemeenteraadsbesluit op 19 mei 2016 bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit impliceert dat dit gemeentelijk RUP op 02 juni 2016 in werking treedt.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.