Periode van publieke raadpleging & participatiemoment

Hoofdthemas

Voor het RUP Vogelwijk vindt de publieke raadpleging plaats tussen 18 februari 2022 en 18 april 2022 en wordt er een participatiemoment georganiseerd op maandag 14 maart 2022 om 19.00 uur in OC Schaperye, Steenovenstraat 86. 

Na de publieke raadpleging wordt een verslag opgemaakt van de publieke raadpleging en het participatiemoment. Dit document wordt op de website van de stad geplaatst. Op de website wordt ook een document gepubliceerd waarin een samenvatting na te lezen is welke inspraakreacties en adviezen ingediend werden.

Wil je deelnemen aan het participatiemoment? Vul dan ditinschrijvingsformulier in.