Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Kustfront’

Het gemeentelijk RUP Kustfront werd bij een besluit van 17 januari 2013 van de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen goedgekeurd, met uitzondering van de voorschriften voor het bouwen in tweede orde in de zones ‘multifunctioneel stedelijk woongebied, stedelijk woongebied-eengezinswoningen en stedelijke woongebied-meergezinswoningen’.

Naar aanleiding van het vernietigen door het Grondwettelijk Hof van de procedure van het integratiespoor inzake de m.e.r.-rapportering, heeft de Gemeenteraad op 20 juni 2014 beslist om het Hersteldecreet van 25 april 2014 toe te passen op dit gemeentelijk RUP Kustfront.

Na het doorlopen van deze procedure en het ongewijzigd goedkeuren van de planMer door de Vlaamse Overheid, heeft de Gemeenteraad op 27 maart 2015 dit ruimtelijk uitvoeringsplan opnieuw definitief vastgesteld.

De Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen heeft op 11 juni  2015 beslist dit gemeentelijk RUP ‘Kustfront’, dat inhoudelijk geen wijzigingen kent ten opzichte van het goedgekeurde RUP van 17 januari 2013 en bestaande uit een plan feitelijke toestand, een plan juridische toestand, een register planbaten/planschade/compensatie, een bestemmingsplan, en de toelichtingsnota en de stedenbouwkundige voorschriften wordt goedgekeurd. De voorschriften voor het bouwen in tweede orde in de zones Multifunctioneel stedelijk woongebied, stedelijk woongebied-eengezinswoningen en stedelijk woongebied-meergezinswoningen, zijn uit de goedkeuring gesloten.

Het goedkeuringsbesluit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 02 juli 2015. Dit RUP treedt in werking 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Voor de inzage van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kunt u in het Stadhuis terecht tijdens de kantooruren in de kantoren van de dienst Stedenbouw, Milieu en Ruimtelijke Ordening.

Projectzone 1 van het RUP Kustfront werd bij definitieve vaststelling van het RUP Kustfront (herziening projectzone 1) op de gemeenteraad van 30 januari 2023 overschreven. Het RUP Kustfront (herziening projectzone 1) kun je vinden op oostende.be/rupkustfront.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.