Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Crematorium'

Ingevolge een besluit van 22 november 2013 van de Gemeenteraad, heeft de Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen op 23 januari 2014 beslist dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Crematorium’ bestaande uit een plan van de bestaande feitelijke en juridische toestand, het grafische plan en de toelichtingsnota met de stedenbouwkundige voorschriften, wordt goedgekeurd.

Het goedkeuringsbesluit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 02 april 2014. Dit RUP is in werking getreden 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Voor de inzage van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kunt u in het Stadhuis terecht tijdens de kantooruren in de kantoren van de dienst Stedenbouw, Milieu en Ruimtelijke Planning.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.