033. De wijkraden beslissen over een krediet dat naar wijkfeesten gaat.

Omschrijving

Het Bestuur wil de dynamiek in de wijken stimuleren, het samenleven bevorderen, het wijkleven aangenamer maken. Om dat te bereiken, stelt het Stadsbestuur jaarlijks 20.000 euro per wijk ter beschikking. Wat er met dat geld gebeurt, bepaalt de wijkbewoner.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Dit inspraakinitiatief wordt jaarlijks herhaald.

Meer info over Wijk in Beweging.