Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening zeehavengebied Oostende’

Bij een besluit van 22 maart 2013 heeft de Vlaamse regering het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening zeehavengebied Oostende’ definitief vastgesteld.

Dit besluit werd op 22 april 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad zodat dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van kracht is sedert 06 mei 2013.

Het voormeld gewestelijk RUP omvat 4 deelgebieden omvat, namelijk :

  • Deelgebied 1 ‘Voorhaven’
  • Deelgebied 2 ‘Binnenhaven’
  • Deelgebied 3 ‘Plassendale I’
  • Deelgebied 4 ‘Zuidelijke Kanaalzone’

en kan geraadpleegd worden in het kantoor van de dienst Ruimtelijke Ordening op de 4e verdieping tijdens de kantooruren of op de website van www.ruimtelijkeordening.be.