Gewestplan Oostende - Middenkust

Hoofdthemas

Het Gewestplan is een verouderd planningsinstrument uit de jaren 1970. Het vlekkenplan regelt de verschillende bestemmingsmogelijkheden voor een bepaald gebied (voor Oostende is dat ‘Oostende-Middenkust). Het Gewestplan werd een laatste keer herzien in 2001 en is enkel van toepassing indien het niet overschreven wordt door een bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan.

Hoe gebruikt u het Gewestplan?
Het gewestplan bestaat uit twee delen. Op de kaart kunt u nagaan in welke bestemmingszone uw perceel gelegen is. In de legende vindt u vervolgens de bestemmingsvoorschriften van de betreffende zone. Het Gewestplan regelt geen kwantitatieve voorschriften zoals bouwhoogtes en -dieptes of dakvorm, maar louter de mogelijke functie van het gebied.

Het gewestplan is uiteraard ook digitaal beschikbaar: GEWESTPLAN

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.