Gewestplan Oostende - Middenkust

Hoofdthemas

Gewestplannen kaderen in de totaliteit van het ruimtelijk beleid en leggen voor een bepaald gebied (voor ons gewestplan is dat Oostende - Middenkust) de bestemming van de zones vast.

Het Gewestplan Oostende - Middenkust werd gedeeltelijk gewijzigd bij een besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001.

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de dienst Omgeving.

Het gewestplan is uiteraard ook digitaal beschikbaar: GEWESTPLAN