Gewestplan Oostende - Middenkust

Hoofdthemas

Het Gewestplan is een verouderd planningsinstrument uit de jaren 1970. Het vlekkenplan regelt de verschillende bestemmingsmogelijkheden voor een bepaald gebied (voor Oostende is dat ‘Oostende-Middenkust). Het Gewestplan werd een laatste keer herzien in 2001 en is enkel van toepassing indien het niet overschreven wordt door een bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan.

Hoe gebruikt u het Gewestplan?
Het gewestplan bestaat uit twee delen. Op de kaart kunt u nagaan in welke bestemmingszone uw perceel gelegen is. In de legende vindt u vervolgens de bestemmingsvoorschriften van de betreffende zone. Het Gewestplan regelt geen kwantitatieve voorschriften zoals bouwhoogtes en -dieptes of dakvorm, maar louter de mogelijke functie van het gebied.

Het gewestplan is uiteraard ook digitaal beschikbaar: GEWESTPLAN