034. De Kennedyrotonde als wisselend kunstproject inrichten.

Omschrijving

De Kennedyrotonde kan als wisselend kunstproject worden ingericht.

Status

Wordt niet uitgevoerd

Update 1 april 2018

Het was onze bedoeling om op het President Kennedyplein een wisselend kunstproject te organiseren.

Na een plaatsbezoek heeft Jan Hoet (toenmalig curator van de expo de Zee) ons afgeraden om dat te doen. Hij adviseerde dat we de rotonde in zijn grootsheid moeten laten zoals hij is. We volgen dat advies op.