Doktersbezoek, betaalbaar voor iedereen

Het toegankelijker maken van de gezondheidszorg voor kwetsbare groepen is een belangrijke bekommernis in het kader van het Lokaal Sociaal Beleid.
Er werd hiervoor een werkgroep samengesteld bestaande uit medewerkers van het Sociaal Huis, het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) Oostende-Veurne en de mutualiteiten.
Voor de hulpverleners in Oostende werden fiches opgemaakt over de wettelijke maatregelen waarmee de financiële drempels weggewerkt kunnen worden. 
Zo kunnen hulpverleners kwetsbare cliënten makkelijker doorverwijzen naar de eerstelijnsgezondheidszorg.

Volgende maatregelen komen aan bod:

·         verhoogde tegemoetkoming

·         de regeling betalende derde huisarts

·         het globaal medisch dossier

·         de dringende medische hulpverlening voor personen zonder wettig verblijf.

Voor verdere info kun je terecht bij de mutualiteiten, bij Ethel Bolle, de coördinator van het  het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) - ethel.bolle@sociaalhuisoostende.be en bij Bruno Wyns, armoedebeleidscoördinator  – bruno.wyns@sho.be .