Situering plangebied Plassendale

Hoofdthemas

Het plangebied van beide RUP’s is in het noorden begrensd door agrarisch gebied, in het oosten door agrarisch gebied en het kanaal Gent-Brugge-Oostende, in het zuiden door de spoorweg en in het westen door de bedrijventerreinen van Plassendale.