035. Medezeggenschap voor de wijkbewoners over de heraanleg van trottoirs en andere

Omschrijving

Medezeggenschap voor de wijkbewoners over de heraanleg van trottoirs, de inzet van de reinigingsdienst en van de wijkpolitie komt aan bod in de wijkraden.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

Op elke wijkraad werd het wijknetheidsplan en wijkveiligheidsplan besproken. Ingrepen in het openbaar domein worden ook steeds op de wijkraad besproken.
Uit de cijfers van de grootschalige Kom uit je Schelp enquête bleek nogmaals dat o.a. de staat van de trottoirs, de netheid en de veiligheid van de wijken erg belangrijke bekommernissen zijn voor de Oostendenaars.

Daarom werden er, naar aanleiding van de resultaten van de enquête, verschillende beleidsnota’s opgesteld. De thema’s zijn divers: kinderopvang, nachtwinkels, fietsen, afvalbeleid, hondenpoep, parkeren en wijkpolitie. De acties in deze nota’s werden ondertussen grotendeels uitgevoerd. De focus lag op de korte termijn, nu en straks.