Vrijwillige Terugkeer

Vrijwillige Terugkeer staat voor een sociaal programma op maat van de migrant die er zelf voor kiest om terug te keren naar het land van herkomst.  Het doel van het programma is om een duurzame terugkeer haalbaar te maken en laagdrempelig te werken. In België is Fedasil (het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers) verantwoordelijk voor dit programma. Samen met IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) en Caritas International wordt de terugkeerbegeleiding georganiseerd en de re-integratie in het thuisland verzekerd.

Mensen zonder wettige verblijfsdocumenten of in afwachting van de beslissing van een verblijfsprocedure kunnen gebruik maken van dit programma. Om deze doelgroep beter te bereiken, werkt Fedasil samen met verschillende steden. Sinds januari 2017 stapte ook Oostende in op dit project.

De projectcoördinator geeft informatie over de mogelijkheden van terugkeer, organiseert het Stedelijk Overlegplatform Vrijwillige Terugkeer en organiseert informatiesessies over het Programma Vrijwillige Terugkeer voor talloze partners.
Wenst u meer informatie over Vrijwillige Terugkeer? Neem contact op met de projectcoördinator, Naomi Maene, via naomi.maene@oostende.be of 0496 56 75 89 en 059 25 86 66.

Wenst u of iemand uit uw netwerk terug te keren naar uw land van herkomst? Neem contact op met het Onthaal Welzijn, Hospitaalstraat 35, 8400 Oostende, 059 59 21 21. Zij kunnen voor u een dossier opstarten en uw terugkeer praktisch organiseren.

www.vrijwilligeterugkeer.be