Hoe maak je een correcte factuur op gericht aan de Stad?

Wilt u een snellere betaling van uw factuur? Volg dan zeker deze richtlijnen op.

 1. voeg altijd de bestelbon of bestelbrief bij uw factuur en stuur uw factuur naar
  College van Burgemeester en Schepenen
  Dienst Boekhouding
  Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

  OF

  mail de factuur naar facturen@oostende.be

  OPGELET: een factuur mag slechts via 1 kanaal toekomen, anders wordt de factuur NIET behandeld. U kiest dus OFWEL om de factuur via mail te bezorgen in pdf OFWEL om de factuur per post te bezorgen.
 2. Maak voor elke bestelbon een afzonderlijke factuur.
 3. De maximale betalingstermijn bedraagt zestig dagen. De betaling vindt plaats binnen dertig dagen na het verstrijken van de verificatietermijn en die termijn bedraagt dertig dagen.
 4. Neem zeker de volgende gegevens op in uw factuur:
 • naam van de bestellende dienst (=afdeling op bestelbon)
 • factuurnummer
 • factuurdatum
 • ondernemingsnummer (BTW-nummer) leverancier
 • vermelding handelsregister (RPR + plaatsnaam)
 • gedetailleerde omschrijving van de opdracht
 • datum of periode van levering
 • prijs
 • BTW-voet
 • BTW-bedrag
 • Jaarbudgetrekening
  (vermeld bij bestelbon formaat: 2014/ACT-XXX/XXXX-XX/xxxxxxxx/BESTUUR/CBS/IE-X).

Let op: als u een ‘bestelaanvraag’ krijgt, is dat geen geldig document. U mag niet leveren op basis van een bestelaanvraag. Enkel het document ‘bestelbon’ is geldig om bestellingen mee te doen. Krijgt u geen bestelbon, vraag die dan eerst aan de bestellende dienst.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.