Bouwkundig erfgoed

Hoofdthemas

ERFGOED IN OOSTENDE

Oostende is een historisch gegroeide stad. De stad kent heel wat merkwaardige en beeldbepalende panden, straten en sites uit verschillende bloeiperiodes. De meest bekende stadsvernieuwing stamt uit de Belle époque, rond de eeuwwisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw. Doorheen de tijd is het bouwkundig erfgoed in Oostende echter verder onder druk komen te staan van een hedendaagse vastgoedlogica. Om een antwoord te bieden aan deze toenemende druk, die om passende beleidsinstrumenten vraagt, zien we drie principiële redenen om een erfgoedbeleid op te zetten.


DRIE GOEDE REDENEN VOOR EEN ERFGOEDBELEID

Erfgoedbeleid bewaart de historische diepte van de stad

De stad is een werk van de geschiedenis. Generatie na generatie wordt de stad geproduceerd en gereproduceerd. Het is belangrijk dat deze historische diepte zichtbaar blijft.

Erfgoedbeleid bevordert de diversiteit van de stad

Wat vandaag onontkoombaar lijkt, wordt gerelativeerd door het verleden. Historische gebouwen getuigen van andere esthetische en bouwtechnische opvattingen, van andere omgangsvormen en levenswijzen. Het accepteren van die anders-heid daagt ons uit om alternatieven te zoeken en een minder voorspelbare, meer diverse stad te ontwikkelen.

Erfgoedbeleid leidt tot duurzaamheid

Oude gebouwen niet weggooien, maar opnieuw gebruiken en aanpassen aan nieuwe noden draagt bij tot een duurzame omgang met onze omgeving. Een basisregel van duurzaam ontwikkelen vraagt dat we zuinig omspringen met eindige grondstoffen. Het patina van de tijd is zo’n eindige, kostbare grondstof die we naar waarde moeten schatten.


Mijn huis is erfgoed?

Erfgoed is een vlag die een rijke lading dekt. Erfgoed is alles wat we overerven van vorige generaties
én wat we het bewaren waard vinden: gebouwen en monumenten (onroerend erfgoed), archeologische vondsten, kunstwerken, historische voorwerpen zoals manuscripten en foto’s (roerend erfgoed) en minder tastbare dingen zoals verhalen, tradities... (immaterieel erfgoed).

Voor de stad Oostende is het onroerend erfgoed een belangrijke troef en een blijvende getuige van het roemrijke verleden van de stad. Een getuige die we koesteren! Ons erfgoed willen we niet alleen beschermen en bewaren, we willen het ook ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst geven.

Je huis in Oostende kan beschermd zijn als monument, het kan opgenomen zijn in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed of het kan opgenomen zijn in de Lijst van het bouwkundig erfgoed in Oostende met lokaal belang. Maar wat betekent dat juist?

Onderstaande brochure zet de verschillende vragen en antwoorden op een rij.

Brochure Mijn Huis is Erfgoed.pdf4,1 Mb(pdf)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.