Medisch beroep of thuisverzorging

Je oefent een medisch beroep of thuisverzorging uit.

Onder deze categorie worden onder andere volgende voertuigen begrepen: voertuigen van dokters, thuisverpleging, voertuigen die gebruikt worden voor vervoer van minder mobiele personen, ziekenvervoer, organisaties die instaan voor de levering van warme maaltijden, ….

Je klant woont in een voetgangerszone en kan zich niet zelfstandig verplaatsen, dan kun je een tijdelijke doorgangsvergunning krijgen.

Deze vergunning kan worden aangevraagd voor maximum van 1 jaar.

De vergunning mag alleen gebruikt worden wanneer de aard van de opdracht het rechtvaardigt om door een autovrij/-luw gebied te rijden.
Deze vergunning is alleen geldig om stapvoets door een voetgangerszone te rijden. Er kan in een voetgangerszone enkel worden stilgestaan voor laden en lossen. Parkeren kan alleen op parkeerplaatsen.

Bij de aanvraag moeten volgende zaken worden meegegeven:

  • beroepsbewijs. 

Hoe vraag je een vergunning aan? 

Je kan een vergunning aanvragen via ons digitaal platform.

De aanvraag moet 5 werkdagen op voorhand worden ingediend.

Vergeet niet de nodige bewijsstukken bij je aanvraag te voegen.

Vraag hier je vergunning aan

Let op!
De nummerplaat moet worden ingevoerd zonder spaties en zonder tussentekens. Bijvoorbeeld 1ABC123.


Als je moeilijkheden ondervindt of je wenst meer uitleg, neem contact op met de dienst Vergunningen op het nummer 059 25 85 95.


Reglement_toegang_autovrije_autoluwe_gebieden.pdf203,6 Kb(pdf)

artikel22sexies_KB_voetgangerszones.pdf166,8 Kb(pdf)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.