Medisch beroep of thuisverzorging

Je oefent een medisch beroep of thuisverzorging uit.

Je klant woont in een voetgangerszone en kan zich niet zelfstandig verplaatsen, dan kan je een tijdelijke doorgangsvergunning krijgen.

Deze vergunning kan worden aangevraagd voor de duur van de opdracht, met een maximum van 1 jaar.

Bij de aanvraag moeten volgende zaken worden meegegeven:

  • Geef bij opmerkingen zoveel mogelijk relevante informatie mee zoals: locatie/adres, ... .
  • Voeg het bewijs van de opdracht toe aan de aanvraag. 

Hoe vraag je een vergunning aan? 

Je kan een vergunning aanvragen via ons digitaal platform.

De aanvraag moet 5 werkdagen op voorhand worden ingediend.

Vergeet niet de nodige bewijsstukken bij je aanvraag te voegen.

Vraag hier je vergunning aan

Let op!
De nummerplaat moet worden ingevoerd zonder spaties en zonder tussentekens. Bijvoorbeeld 1ABC123.


Als je moeilijkheden ondervindt of je wenst meer uitleg, neem contact op met de dienst Vergunningen op het nummer 059 25 85 95.


Lijst_voetgangerszones.pdf87,6 Kb(pdf)

Reglement toegang autovrije autoluwe gebieden.pdf87,4 Kb(pdf)

artikel22sexies_KB_voetgangerszones.pdf166,8 Kb(pdf)