Bespannen voertuig (koets) of rijwieltaxi (fietstaxi)

In Oostende zijn sommige straten voetgangerszones.

 • In deze zones wordt in principe alle gemotoriseerd verkeer verboden. Uitzonderingen worden toegestaan mits aanvraag van een vergunning.
 • Laden en lossen moet gebeuren tijdens de venstertijden. Voor alle zones is dit van 6u tot 10.30u. Sommige zones hebben nog een bijkomende venstertijd van 19u tot 22u.
  De verschillende voetgangerszones met hun venstertijden vind je terug op www.oostende.be/voetgangerszones of in deze lijst.

Voor het betreden van de voetgangerszones tijdens de venstertijden is geen specifieke vergunning nodig!


Hoe vraag je een vergunning aan? 

Als je voldoet aan één van onderstaande voorwaarden, kan je een vergunning aanvragen via ons digitaal platform.

De aanvraag moet 5 werkdagen op voorhand worden ingediend.

Vergeet niet de nodige bewijsstukken bij je aanvraag te voegen.

Vraag hier je vergunning aan

Let op!
De nummerplaat moet worden ingevoerd zonder spaties en zonder tussentekens. Bijvoorbeeld 1ABC123.


Voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning.

Bepaalde categorieën gebruikers kunnen via een vergunning toch toelating krijgen om buiten deze venstertijden de voetgangerszone te betreden. De duur van de vergunning is beperkt in de tijd.

 • Je bent eigenaar of huurder van een garage of privé parkeerplaats/staanplaats binnen de voetgangerszone.
  Voeg bij je aanvraag volgende documenten:
  - een bewijs van eigendom of huurovereenkomst van de garage of parkeerplaats/staanplaats
  - een kopie van je identiteitskaart
  - het inschrijvingsbewijs van het voertuig (waarop de naam van de aanvrager staat) of een bewijs dat u dit voertuig permanent gebruikt (verzekering, leasingsovereenkomst, ...) 
 • Je moet een bepaald werk of opdracht uitvoeren. 
  - Als je een inname op openbaar domein hebt aangevraagd, kies "vergunning n.a.v. inname openbaar domein" als soort vergunning. In andere gevallen kies tijdelijke vergunning.
  - Geef bij opmerkingen zoveel mogelijk relevante informatie mee zoals:
     * locatie / adres
     * naam van het evenement (indien van toepassing)
     * reden waarom dit niet binnen de venstertijden kan gebeuren.
 • Je onderneming is gelegen binnen een voetgangerszone en doet voornamelijk leveringen vanuit de zaak.
  Dit is niet voor leveringen aan een zaak. Deze moeten gebeuren tijdens de venstertijden.
 • Je oefent een medisch beroep of thuisverzorging uit.
  - Geef bij opmerkingen zoveel mogelijk relevante informatie mee zoals: locatie/adres, ... .
  - Voeg het bewijs van de opdracht toe aan de aanvraag. 
 • Je rijdt met een bespannen voertuig (=koets) of rijwieltaxi (=fietstaxi).
  - Geef bij opmerkingen zoveel mogelijk relevante informatie mee
  - Voeg uw exploitatievergunning toe
  - In het geval van een koets, voeg ook uw "tour" toe.

Ik huur een vakantieappartement met een garage in een voetgangerszone.

Dan val je onder de categorie huurder (weliswaar tijdelijk). Je kan een vergunning krijgen voor de duur van je vakantie.
Vraag je vergunning aan via ons digitaal platform (zie hierboven) en voeg volgende bewijsstukken toe:
- een bewijs van huurovereenkomst, waaruit blijkt dat de garage is inbegrepen
- een kopie van je identiteitskaar
- het inschrijvingsbewijs van het voertuig (waarop de naam van de aanvrager staat) of een bewijs dat u dit voertuig permanent gebruikt (verzekering, leasingsovereenkomst, ...)

Vraag hier je vergunning aan

Let op!
De nummerplaat moet worden ingevoerd zonder spaties en zonder tussentekens. Bijvoorbeeld 1ABC123.


Hoogdringendheid of overmacht?

 • Heb je geen vergunning, maar reed je door hoogdringendheid of overmacht toch in de zone? Dan kan je een regularisatie aanvragen. De aanvraag moet je voor de volgende werkdag om 23u in orde brengen.
 • De hoogdringendheid of overmacht moet je met de nodige bewijsstukken motiveren. Onoplettendheid wordt nooit aanvaard als een geval van hoogdringendheid of overmacht.
 • Als je mogelijk recht hebt op een vergunning, maar het kenteken van je voertuig nog niet gekend is bij de stad, kan je ook een regularisatie aanvragen tot de volgende werkdag om 23u.

Vraag een regularisatie aan

Let op!
De nummerplaat moet worden ingevoerd zonder spaties en zonder tussentekens. Bijvoorbeeld 1ABC123.
Zorg dat de datum juist is ingevuld! (Er wordt automatisch een datum 5 dagen in de toekomst ingevuld.)


Lijst_voetgangerszones.pdf87,6 Kb(pdf)

Reglement toegang autovrije autoluwe gebieden.pdf87,4 Kb(pdf)

artikel22sexies_KB_voetgangerszones.pdf166,8 Kb(pdf)