Bespannen voertuig (koets) of rijwieltaxi (fietstaxi)

Je rijdt met een bespannen voertuig (=koets) of rijwieltaxi (=fietstaxi).

Ook dan heb je een doorgangsvergunning nodig om een voetgangerszone te betreden.

Bij je aanvraag moet je volgende informatie en/of documenten worden gevoegd.

  • Geef bij opmerkingen zoveel mogelijk relevante informatie mee.
  • Voeg je exploitatievergunning toe.
  • In het geval van een koets, voeg ook jouw "tour" toe.

Vergeet de periode van de vergunning niet aan te passen (maximum 1 jaar).


Hoe vraag je een vergunning aan? 

Je kan een vergunning aanvragen via ons digitaal platform.

De aanvraag moet 5 werkdagen op voorhand worden ingediend.

Vergeet niet de nodige bewijsstukken bij je aanvraag te voegen.

Vraag hier je vergunning aan

Let op!
Zet bij nummerplaat gewoon het woord koets of fietstaxi.


Als je moeilijkheden ondervindt of je wenst meer uitleg, neem contact op met de dienst Vergunningen op het nummer 059 25 85 95.


Lijst_voetgangerszones.pdf87,6 Kb(pdf)

Reglement toegang autovrije autoluwe gebieden.pdf87,4 Kb(pdf)

artikel22sexies_KB_voetgangerszones.pdf166,8 Kb(pdf)