Levering vanuit een onderneming

Je onderneming is gelegen binnen een voetgangerszone?

Als je onderneming voornamelijk bestaat uit het leveren van goederen vanuit je zaak kan een doorgangsvergunning worden aangevraagd.

Bij de aanvraag moeten de nodige bewijsstukken worden gevoegd (contracten, statuten, ... )

Er worden geen vergunningen verleend voor toeleveringen aan je onderneming, noch door jezelf noch door externen.

Laden en lossen moet gebeuren tijdens de venstertijden.


Hoe vraag je een vergunning aan? 

Je kan een vergunning aanvragen via ons digitaal platform.

De aanvraag moet 5 werkdagen op voorhand worden ingediend.

Vergeet niet de nodige bewijsstukken bij je aanvraag te voegen.

Vraag hier je vergunning aan

Let op!
De nummerplaat moet worden ingevoerd zonder spaties en zonder tussentekens. Bijvoorbeeld 1ABC123.


Als je moeilijkheden ondervindt of je wenst meer uitleg, neem contact op met de dienst Vergunningen op het nummer 059 25 85 95.


Reglement toegang autovrije autoluwe gebieden.pdf87,4 Kb(pdf)

artikel22sexies_KB_voetgangerszones.pdf166,8 Kb(pdf)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.