Hulpverlening

Hoofdthemas

Middelengerelateerde vragen?

Het Drugbeleid van de Stad Oostende streeft ernaar een antwoord te bieden op vragen van de bevolking en/of intermediairen met betrekking tot het thema ‘drugs’. Het betreft niet enkel illegale middelen als cannabis, xtc,  speed, cocaïne, enz. maar ook legale middelen als tabak, alcohol en medicatie.

Binnen de stad Oostende is de coördinator Drugbeleid Lotte Meersman het centraal aanspreekpunt voor alle middelengerelateerde vragen. U kunt haar steeds bereiken via 059 25 86 06 of lotte.meersman@oostende.be

Af en toe verstuurt het Drugbeleid ook een nieuwsbrief of losse nieuwsflashes. Indien u interesse heeft om hierop in te tekenen kan dit steeds via www.oostende.be/nieuwsbrieven


Intervisiegroep hulpverlening

Tweemaandelijks komen praktijkwerkers uit zowel psychiatrie, geestelijke gezondheidszorg, gespecialiseerde hulp en eerstelijnswerkingen samen om op een anonieme manier complexe casussen te bespreken. Deze intervisiegroep hulpverlening richt zich specifiek naar casussen met chronisch problematisch middelengebruik in Oostende. We spreken van problematisch gebruik als het gebruik problemen geeft op één of meerdere levensdomeinen, bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, gezin, werk, financiële situatie, justitie of het algemene functioneren in de samenleving. De doelgroep van chronische druggebruikers heeft daar bovenop vaak ook nog te maken met bijkomende psychiatrische problemen.

Ondersteunende diensten kunnen op dit overleg hun moeilijke casussen in alle vertrouwelijkheid bespreken en extra input krijgen vanuit de expertise van de andere aanwezige partners.

Indien u interesse heeft om deel te nemen aan deze intervisiegroep, gelieve contact op te nemen met de coördinator Drugbeleid Lotte Meersman via lotte.meersman@oostende.be of 059 25 86 06.