Huurdersbond West-Vlaanderen

Hoofdthemas

De Huurdersbonden zijn pluralistische ledenorganisaties die ijveren voor het ‘Recht op Wonen’ voor iedereen.  Dit is het recht te kunnen beschikken over een goede en betaalbare woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, om er ongestoord te kunnen wonen, zolang men dit wenst.

De Huurdersbond geeft informatie en advies aan private en sociale huurders.
Huurders kunnen er terecht met vragen over hun rechten en plichten.  Ze krijgen ook advies bij concrete vragen of problemen rond bvb. opzeg, huurwaarborg, herstellingen, indexering,...  Ook hulp bij het opstellen van brieven is mogelijk.

De Huurdersbond verdedigt de belangen van alle huurders in de private en sociale huursector en komt op voor al wie het extra moeilijk heeft op de huurmarkt.  De huurder staat centraal voor de organisatie: verhuurders of eigenaars kunnen er niet terecht voor advies.

Huurdersbonden bieden ook vorming aan diensten en verenigingen.

Vrije spreekuren Regionaal Secretariaat Oostende:
dinsdag 14.00 – 16.30 uur
donderdag 15.00 – 19.30 uur

Na afspraak:
maandag 14.00 - 16.00 uur
vrijdag 13.00 - 16.00 uur

Sociaal Huis - Huis Kooy, Hospitaalstraat 35/bus 3, 1ste verdieping
T 059 59 20 34
F 059 40 25 13
huurdersbondwvl@sho.be

Aan huurders die informatie en advies wensen, wordt gevraagd een eerste keer persoonlijk langs te gaan, met het huurcontract en eventuele andere documenten die van belang kunnen zijn.  Correct adviseren is immers pas mogelijk na lezing van het contract.

Meer info over de werking, adviesplaatsen en -uren: www.huurdersbond.be