Huurwaarborg

Huurwaarborg

De meeste huurovereenkomsten bepalen dat de huurder een huurwaarborg geeft. Die wordt niet opgelegd bij wet. Ze is dus alleen verplicht als de overeenkomst het voorziet. De waarborg beschermt de verhuurder als de huurder zijn plichten niet of onvolledig nakomt. Hoeveel de huurwaarborg mag bedragen en op welke manier hij mag worden gesteld, is afhankelijk van de datum van het huurcontract.


Rechtenverkenning: OCMW-huurwaarborg

Wanneer je als kandidaat-huurder een geschikte huurwoning vindt, maar je niet genoeg geld hebt om de huurwaarborg te betalen, dan kan je een OCMW-huurwaarborgaanvragen.

Hiervoor kan je terecht bij de dienst Rechtenverkenning


Vlaams Woningfonds

Wie het moeilijk heeft om de waarborg in een keer te betalen, kan een renteloze huurwaarborglening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds.

Huurwaarborglening van het Vlaams Woningfonds

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.