Huidige fase: Plenaire Vergadering

Hoofdthemas

Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vogelwijk’ bevindt zich voor het ogenblik in de fase ‘plenaire vergadering’. Deze fase houdt in dat het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan, het grafisch plan en de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en de toelichtingsnota, worden voorgelegd aan de decretaal verplichte adviesinstanties voor advies. Ook de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening wordt om advies gevraagd. Alle adviezen worden bij een schriftelijke plenaire vergadering 21 dagen na het versturen van de adviesvraag verwacht.

Voor het RUP Vogelwijk start de plenaire vergadering op 12 september 2022 en eindigt deze op 2 oktober 2022.