Sportcentrum Mr. V-Arena

Accomodatie

  • 1 polyvalente zaal 47x33 meter met 3 werkvlakken
  • 1 turnhal voor topsport met krachtruimte
  • 1 squashterrein

De toezichter is te bereiken op het nummer 0498 88 59 19.

Reserveren

Een reservatieaanvraag, behalve voor squash, kan uitsluitend via het e-formulier. Telefonische aanvragen of aanvragen ter plaatse worden niet aanvaard.

Doe hier je aanvraag

Het squashterrein is te reserveren via de webshop, waar je ook de beschikbaarheid kan raadplegen. Squashmateriaal is niet aanwezig.

Reserveer hier het squashterrein

Regelmatige gebruikers

Regelmatige gebruikers doen jaarlijks vóór 15 april een schriftelijke aanvraag met opgave van de gewenste dagen, uren en terreinen voor het gebruik tijdens mei, juni, juli en augustus van het lopende jaar enerzijds en augustus tot en met april het daaropvolgende jaar in het kader van het volgende sportseizoen anderzijds.

Occasionele gebruikers

Occasionele gebruikers moeten minstens één week voor het geplande gebruik reserveren.

Sportmanifestaties, sportkampen, tornooien, stages, ...

Voor de aanvraag van sportmanifestaties, sportkampen, tornooien, stages voor de maanden mei, juni, juli en augustus moeten de gebruikers een schriftelijke aanvraag met opgave van de gewenste dagen, uren en terreinen richten voor 11 november van het voorgaande kalenderjaar

Verdere info over de aanvraagprocedures en voorrangsregels staan te lezen in het Reglement van inwendige orde.Exploitant: FARYS – Stropstraat 1 – 9000 Gent – O.N. BE 0200 068 636

Farys logo

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.