Indexatie van de huurprijs

Hoofdthemas

Dit is de jaarlijkse aanpassing van die prijs aan de kosten van het levensonderhoud. Deze aanpassing is niet verplicht: de huurovereenkomst kan indexatie uitsluiten. De huurprijs mag geïndexeerd worden elk jaar op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

  • De indexatie gebeurt echter niet automatisch. De verhuurder moet de huurder daarvan schriftelijk in kennis stellen.
  • Deze vraag heeft geen terugwerkende kracht. Gebeurt de indexatie echter niet op de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract dan mag de indexatie berekend worden vanaf de derde maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag tot indexatie werd toegestuurd.

Bekijk hier de consumptieprijsindexen.