Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Wie een aanvraag integratietegemoetkoming wenst te doen, kan dit zelf online aanvragen.  Heel wat mensen hebben echter hulp nodig om deze aanvraag in te dienen.

Wie reeds een integratietegemoetkoming geniet, en een herziening wenst aan te vragen, moet zich zeker laten informeren. Er bestaat een kans dat de tegemoetkoming daalt of zelf volledig wegvalt.

Wie in begeleiding is bij het Sociaal Huis Oostende, kan voor een aanvraag terecht bij zijn of haar maatschappelijk werker.

Iedereen kan voor een aanvraag of advies terecht bij
* de Dienst Maatschappelijk Werk van zijn ziekenfonds    

* FOD Sociale Zekerheid : zitdagen

 • Elke 1e en 4e dinsdag tussen 9.30 en 12 uur Huis Kooy Hospitaalstraat 35
 • Elke 4e vrijdag voormiddag tussen 9.30 en 12 uur in het stadhuis.

U ondervindt moeilijkheden bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten en betaalt mogelijk voor extra hulp en ondersteuning. Een integratietegemoetkoming kan u helpen om deze extra kosten te betalen.

Er gebeurt een inschaling op 6 verschillende domeinen. Per domein wordt een score toegekend: 0-1-2-3

De domeinen zijn:

 • verplaatsingsmoeilijkheden
 • voeding
 • persoonlijke hygiëne
 • huishouden en onderhoud van de woning
 • leven zonder toezicht
 • sociale contacten/communicatie

Voorwaarden

 • Uw handicap moet erkend worden door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerherid, met minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid.
 • Uw inkomsten, mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
 • U bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar.
 • U voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden.
 • U bent gedomicilieerd of heeft een administratief adres en verblijft werkelijk in België.

Alle informatie over de voorwaarden vindt u op de website van de Directie-generaal Personen met een handicap.

Procedure

 • Om de tegemoetkoming te krijgen moet u eerst via de online app My Handicap een online aanvraag indienen. Om de vragenlijst in te vullen, heeft u een elektronische identiteitskaart met PIN-code en kaartlezer nodig, of de ITSME-app.
 • Als u deze aanvraag niet zelf kan doen, kan u steeds terecht voor hulp bij uw mutualiteit, gemeente of Sociaal Huis (OCMW).
 • Als u niet terecht kunt bij uw mutualiteit of gemeente, kan u altijd een afspraak maken met een van de maatschappelijk assistenten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid om een aanvraag op te starten (zie link zitdagen maatschappelijk assistenten).
 • Er zijn verschillende aanvragen mogelijk. De vragenlijst is afhankelijk van de soort aanvraag die u wenst op te starten.
 • Wanneer de aanvraag ingediend is, zal de DG HAN nagaan waarop u recht heeft. Daarvoor kunnen er bijkomende gegevens opgevraagd worden bij uw behandelende arts, de belastingdienst enz.
 • In de meeste gevallen zal u een oproepingsbrief krijgen voor een korte afspraak bij één van de artsen of medisch evaluatoren van de FOD SZ.
 • U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.
 • De erkenning gaat in de 1e dag van de maand volgend op de aanvraag.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het bedrag dat u ontvangt, hangt af van uw gezinscategorie, het belastbaar inkomen van uw gezin en de impact van uw handicap op uw verdienvermogen en/of zelfredzaamheid.

Wat meebrengen

Voorzie volgende gegevens:

 • Contactgegevens huisarts
 • Identiteitskaart en PIN code
 • Rekeningnummer
 • Verslagen betreffende het medische/psychiatrische/begeleidingstraject
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.