Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Wie een aanvraag integratietegemoetkoming wenst te doen, kan dit zelf online aanvragen.  Heel wat mensen hebben echter hulp nodig om deze aanvraag in te dienen.

Wie reeds een integratietegemoetkoming geniet, en een herziening wenst aan te vragen, moet zich zeker laten informeren. Er bestaat een kans dat de tegemoetkoming daalt of zelf volledig wegvalt.

Wie in begeleiding is bij het Sociaal Huis Oostende, kan voor een aanvraag terecht bij zijn of haar maatschappelijk werker.

Iedereen kan voor een aanvraag of advies terecht bij de Dienst Maatschappelijk Werk van zijn ziekenfonds.

Contactpunten DMW

Hebt u een handicap en ondervindt u moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan hebt u wellicht vaak extra kosten om uzelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming kan u helpen om deze extra kosten te dragen.

Voorwaarden

  • Uw handicap moet erkend worden, met minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid.
  • Uw inkomsten en die van uw partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
  • U bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar.
  • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • U bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in BelgiĆ«.

Naast deze voorwaarden zijn er ook enkele uitzonderingen voor personen jonger dan 18 jaar of misschien voldoet u aan een van de nationaliteitsvoorwaarden zonder verdere voorwaarden. Alle informatie over de voorwaarden vindt u op de website van de Directie-generaal Personen met een handicap.

Procedure

  • Om de tegemoetkoming te krijgen moet u eerst op My Handicap een online aanvraag indienen. De aanvraag bestaat uit een vragenlijst. U kunt zich aanmelden met uw eID, een beveiligingscode of de app itsme.
  • De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties, en bij uw arts of specialist.
  • U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing.

Als u recht hebt op de tegemoetkoming, dan ontvangt u deze vanaf de maand volgend op de beslissing.

Kostprijs

Financieel voordeel

De hoogte van het bedrag dat u jaarlijks ontvangt, hangt af van uw gezinssamenstelling, het belastbaar inkomen van uw gezin en de impact van uw handicap op uw dagelijks leven.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Rekeningnummer van de begunstigde
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.