Toelating voor occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter

Hoofdthemas

Voor een occasionele niet-commerciële verkoop moet je een aanvraag tot een toestemming indienen bij de stad. Die ambulante activiteit is vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart) wegens zijn specifieke aard.

Je hebt geen machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart) nodig voor een occasionele verkoop met een niet-commercieel karakter, voor zover het occasionele karakter behouden blijft en de opbrengst bestemd is voor één van volgende goede doelen:

  • menslievend, sociaal, cultureel, sportief of educatief doel

  • de verdediging en promotie van de natuur, van de dierenwereld, van een ambacht of van streekproducten

  • een humanitaire catastrofe, steun bij een ramp of steun bij belangrijke schade

De toestemming wordt afgeleverd door de stad en beperkt zich tot het grondgebied van de stad Oostende. Als de occasionele verkoop met niet-commercieel karakter plaatsvindt in meerdere gemeenten in het Vlaams Gewest, vraag je een toelating aan bij elke gemeente. Als een (of meerdere) van de gemeenten geen toestemming hanteert, richt je voor die gemeente(n) aanvullend een aanvraag tot toestemming tot het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

De toelating is geldig tot één jaar na aflevering van de toelating.

Je dient je aanvraag in via het aanvraagformulier met de volgende elementen:

  • de verantwoordelijke van de actie

  • het doel van de actie

  • de plaats(en) waar de actie zal plaatsvinden

  • de periode(s) van verkoop

  • de te koop aangeboden producten of diensten

  • een schatting van de hoeveelheid producten of diensten.

Je kunt je aanvraag, gericht aan de stad ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, indienen via ons webformulier.

Aanvraag voor occasionele verkoop

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelating.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.