041. De renovatie van de wijk Konterdam wordt voortgezet.

Omschrijving

De Konterdamwijk wordt verder gerenoveerd. Een belangrijk deelproject is de verlaning van de A10.

Status

In voorbereiding

Update 1 april 2018

De studie voor de verlaning is opgestart. Er is nog geen overeenkomst met het Vlaams Gewest, wat voor de uitvoering van dit project noodzakelijk is. Een voorstel voor de aanleg van geluidsschermen is door de bewoners afgekeurd.