Justitiehuis Brugge

De justitiehuizen werden opgericht om de toegankelijkheid van Justitie te verhogen en de drempel naar de burger toe te verlagen.  Zo omvat elk justitiehuis een onthaal waar iedere burger met vragen over de werking van Justitie kan aankloppen.  Tijdens de permanentie-uren staan advocaten klaar om – kosteloos – op je vragen aan antwoord te zoeken.  Op regelmatige basis is er ook een notaris aanwezig om informatie te geven.

Deze dienstverlening (zowel persoonlijk als telefonisch) wordt verstrekt in het Justitiehuis Brugge, Predikherenrei 3, tel. 050 44 24 10.

Advocaat
persoonlijk op
- maandag, woensdag, donderdag en vrijdag: 10.00 - 11.30 uur 
- dinsdag: 16.00 - 17.30 uur

telefonisch (T 050 44 24 10) op
- dinsdag: 16.00 - 18.00 uur
- donderdag: 10.00 - 12.00 uur

Notaris
op dinsdag: 16.00 - 17.30 uur 

Opgelet! In 2017 enkel op 17/1 • 7/2 • 21/2 • 7/3 • 21/3 • 18/4 • 16/5 • 6/6 • 20/6 • 5/9 • 19/9 • 3/10 • 17/10 • 7/11 • 21/11 • 5/12


De justitieassistenten werken zowel met slachtoffers, daders, als met personen verwikkeld in een complexe echtscheiding.

De justitieassistenten die de daderbegeleiding opnemen, werken steeds in opdracht van een rechter, procureur des konings, comissie, enz.  Ze begeleiden daders die, onder bepaalde voorwaarden, vervroegd worden vrijgelaten.  Ze houden ook toezicht op de opgelegde voorwaarden.  Deze man/vrouw komt niet vrijwillig bij de assistent, maar wel omdat hij/zij zich verplicht moet laten begeleiden.

Vanuit het Justitiehuis Brugge zetelen justitieassistenten regelmatig in de centrale campus van het Sociaal Huis, teneinde de betrokkenen daar te kunnen spreken.


 

 

Andere jusititieassistenten bemiddelen tussen dader en slachtoffer (bemiddeling in strafzaken) op vraag van de procureur des konings.

De justitieassistenten slachtofferonthaal hebben als taak het slachtoffer van misdrijven te informeren en bij te staan in het verloop van de gerechtelijke procedure.

De justitieassistenten belast met de burgerrechtelijke opdrachten voeren sociale studies uit bij de uitoefening van het ouderlijk gezag over en de verblijfs- en omgangsregeling van de kinderen.  De sociale studie heeft tot doel de rechter te informeren over de situatie van beide ouders opdat er in het belang van het kind een beslissing kan genomen worden.

Meer informatie vind je op www.justitiehuizen.be