Kansen voor Kinderen

Hoofdthemas

Alle kinderen maximale kansen op ontwikkeling geven. Het is een eenvoudige doelstelling, die makkelijk te formuleren valt, maar erg moeilijk is om realiseren. Bovendien heeft de stedelijke overheid maar een beperkt aantal hefbomen om deze doelstelling te realiseren. In het verleden hebben het stadsbestuur en het Sociaal Huis verschillende initiatieven genomen. Deze nota wil voor deze initiatieven een nieuw en globaal kader schetsen en een stap verder gaan, om die eenvoudige doelstelling beter te bereiken. Dat gebeurt binnen het bestaande federale en Vlaamse kader. Nochtans is het duidelijk dat ook dat kader aan wijziging toe is. Kansen voor Kinderen vergt van iedereen een grotere alertheid voor het maximaliseren van kansen voor kinderen. En bovendien weten we dat het bereiken van betere resultaten een werk is van lange adem. Deze nota is dus de start van een lange zoektocht, die er hopelijk toe leidt dat we alle talenten die er in onze maatschappij zijn, maximaal aanboren.