Kermissen

Er zijn in Oostende op zowat alle wijken wijkkermissen: op het Wapenplein (Krokuskermis), in de "Nieuwe Stad", op het Sint-Petrus- en -Paulusplein (Sinksenkermis), in de Vuurtorenwijk, op de Konterdam, in Mariakerke en in Zandvoorde.

Het kermisjaar sluit met de Oktoberfoor op het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijnplein en het Sint-Petrus- en -Paulusplein.

Voor info en plaatsaanvragen: dienst Openbaar Domein


Het College van Burgemeester en Schepenen stelt jaarlijks de data vast. Die zijn eveneens te verkrijgen bij de voormelde dienst.

Bekijk ook de politieverordeningen voor recente informatie.