Kermissen

Er zijn in Oostende op zowat alle wijken wijkkermissen: op het Wapenplein (Krokuskermis), in de "Nieuwe Stad", op het Sint-Petrus- en -Paulusplein (Sinksenkermis), in de Vuurtorenwijk, op de Konterdam, in Mariakerke en in Zandvoorde.

Het kermisjaar sluit met de Oktoberfoor op het Wapenplein, de Groentemarkt, het Mijnplein en het Sint-Petrus- en -Paulusplein.

Voor info en plaatsaanvragen: dienst Openbaar Domein


Het College van Burgemeester en Schepenen stelt jaarlijks de data vast. Die zijn eveneens te verkrijgen bij de voormelde dienst.

Bekijk ook de politieverordeningen voor recente informatie.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.