Kleuterparticipatie in de Stad - Limo

Hoofdthemas

Uit onderzoek in 2015 bleek dat nagenoeg alle kleuters in Oostende in een kleuterschool waren ingeschreven. Er werd echter ook geconstateerd dat veel ingeschreven kleuters:

  • vaak te laat kwamen
  • een dagje afwezig waren zonder reden
  • lange tijd niet aanwezig waren en dan terug naar de school kwamen.

De afwezigheid op school van kleuters kan evenwel tot problemen leiden, in het bijzonder bij de overgang naar het eerste leerjaar. We merken dat hierdoor veel kinderen de schoolse taal niet begrijpen en/of dat ze een achterstand hebben in schoolse vaardigheden t.o.v. hun leeftijdsgenoten die wel elke dag onderwijs genoten.

Voldoende informatie aanbieden en een mentaliteitsverandering bij ouders, zodat ze de noodzaak inzien van het kleuteronderwijs, zijn belangrijke stappen in de juiste richting. Veel ouders beseffen immers niet dat in de kleuterschool de basis gelegd wordt voor later. Het kleuteronderwijs is meer dan spelen alleen.
Daarnaast kan ook de school drempels voor ouders wegwerken door hen meer te betrekken op de school.

Een warme overdracht van de kinderopvang naar de kleuterscholen biedt eveneens een meerwaarde.

Een werkgroep, waarin de scholen en de welzijnspartners in Oostende vertegenwoordigd waren, zette deze inzichten om in een aantal concrete acties.
Zo zag de laagdrempelige campagne “Met Limo is het fijn, elke dag op tijd op school te zijn!” het levenslicht. Naast het ontwikkelen van promomateriaal voor kleuters en scholen, werd ook een informatieve strip gemaakt die de ouders, samen met hun kinderen, informeert over het dagelijks leven in de kleuterklas. Limo het zeepaardje neemt hen mee op stap.
Meer info over dit project bij:
caroline.decuyper@oostende.be
T 059 25 89 55.