Koetsiersvergunning

De aanvragen voor een koetsiersvergunning moet u richten aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Informatie kunt u krijgen bij het Thuisloket.

Ook aanvragen om een koetsier in dienst te nemen, moet u aanvragen bij de voormelde dienst.