Kortverblijf

Hoofdthemas

In het woonzorgcentrum kunnen personen tijdelijk verblijven die al dan niet medische behan­deling en toezicht nodig hebben. Dit kan ge­beuren wanneer de mantelzor­ger bij­voorbeeld op reis is of even tot rust wil komen. Dit kan ook na een ziekenhuisopname of om kennis te maken met het wonen, leven en de zorg in het wzc, maar nooit in af­wachting van een definitieve opname.

Bewoners hebben behoefte aan (re-) ac­tivering, verpleging, verzorging, toe­zicht en/of begeleiding in de acti­vitei­ten van het dagelijkse leven.

Het kortverblijf kan voor maximum 60 opeenvolgende dagen en is beperkt tot 90 dagen per kalenderjaar.

De gebruikers moeten mini­mum 65 jaar oud zijn en gedomicili­eerd zijn in Oostende.

Het WZC De Boarebreker biedt 2 kamers in kortverblijf aan, het WZC Alphonse Lacourt biedt er 6 aan.

De bewoner staat centraal: er wordt gekeken naar zijn specifieke noden en behoeften, waardoor de hulpverlening, ondersteuning en begeleiding op maat kan aangeboden worden.

Naast het aanbieden van de nodige zorgen, probeert men de dag aange­naam in te vullen. Zo worden er door onze medewerkers activiteiten georga­niseerd en uitstappen gepland.

Naast de georganiseerde activiteiten kunnen de bewoners ook zelf hun dag invullen: zoals naar de kapper gaan, in de tuin zitten, een krant of tijdschrift lezen…

Kortom de bewoners kunnen een nut­tig en aangenaam tijdverdrijf hebben in ons woonzorgcentrum.

Meer info?

Sociale Dienst: Katrien Nachtegaele
Kaïrostraat 82
8400 Oostende

Aanwezig op dinsdag en vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur en op woensdag van 8.00 uur tot 12.00 uur

Telefoon: 059/55 56 16
E-mail: katrien.nachtegaele@sho.be


www.kortverblijven.be is een digitaal platform waarop een overzicht geboden wordt van alle deelnemende centra kortverblijf en de beschikbaarheid van hun kamers. Het is een digitaal instrument dat ervoor moet zorgen dat vrager en aanbieder kortverblijf kwaliteitsvol en binnen een redelijke termijn in contact treden waardoor de zoektocht voor de gebruiker vereenvoudigd wordt.

Op de website krijgt de gebruiker op een eenvoudige manier een overzicht van de vrije plaatsen kortverblijf voor de gevraagde periode. Via deze website kan er eveneens een reservatie  aangevraagd worden. Het centrum beslist op korte termijn of deze optie een definitieve reservering wordt.

Wenst u een volledig overzicht van het Oostendse aanbod van kortopvang voor ouderen?

Surf dan naar het online thuiszorghandboekje