verblijfsbelasting

Hoofdthemas

Stad Oostende heft een belasting op het verblijf van mensen in logiesvoorzieningen die worden aangeboden door logiesverstrekkers.

Logiesverstrekkers zijn:

  • Mensen die logies aanbieden of exploiteren
  • Bedrijven en organisaties die logies aanbieden of exploiteren, zoals hotels en vakantieverblijven.

Voorwaarden

Het verblijf betreft geen hoofdverblijfplaats.

Bij renovatie van één of meer kamers of bij tijdelijke sluiting van de logiesverstrekkende inrichting wordt de forfaitaire belasting verminderd. Meer info en details kan je in de stedelijke verordening terug vinden.

Procedure

Iedere logiesverstrekker is verplicht om aan het stadsbestuur een aangifte te doen. De aangifte blijft geldig tot herroeping. 
De belastingplichtige moet elke wijziging binnen de veertien dagen schriftelijk melden aan de dienst Belastingen. 

Ga je niet akkoord met de belasting die je moet betalen, dan kan je een bezwaar indienen.

Kostprijs

De belasting is verschuldigd door de logiesverstrekker.

De belastingplichtige kan de belasting van 4,72 euro (excl. BTW) per kamer per nacht verhalen op de personen die in zijn inrichting verblijven.

De belasting wordt vastgesteld op 825,00 euro per kamer en per jaar. 
Het forfaitaire bedrag is betaalbaar per kwartaal. 

De belasting moet zijn betaald binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet. 

Uitzonderingen

Erkende jeugdherbergen en jeugdverblijfscentra vallen niet onder de toepassing van deze belasting.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.