Kunstkans

Hoofdthemas

Het project "Kunstkans" is een project van het stadsbestuur Oostende, dienst Onderwijs.

Het project heeft als doel de Kunstacademie en het Conservatorium betaalbaar te maken voor iedereen.

Betaalbaar?

Woon je in Oostende en kom je op basis van het inkomensonderzoek in aanmerking, dan betaal je:

 • jonger dan 18 jaar: 25 euro (i.p.v. voor Woord/Beeld: 68 euro, voor Muziek: 78 euro);
 • 18 jaar en ouder: 50 euro (i.p.v. voor Woord/Beeld: 310 euro, voor Muziek: 320 euro).

In de Kunstacademie krijg je een gratis startpakket met materiaal.

In het Conservatorium betaal je slechts 10 euro huurgeld voor je instrument.


Wil je weten of dit ook voor jou of jouw gezin telt?

Meer info:

Conservatorium aan Zee

Romestraat 36

8400 Oostende

T 059 70 70 08

conservatorium@soo.be

www.onderwijsaanzee.be

www.onderwijsaanzee.be/conservatorium

Directeur: Dirk Ooms


Kunstacademie aan Zee

Dr. Verhaeghestraat 7

8400 Oostende

T 059 70 65 83

kunstacademie@soo.be

www.onderwijsaanzee.be

www.onderwijsaanzee.be/kunstacademie

Directeur: Peter Defurne


De Wegwijzer (onderwijs en vrije tijd)

Huis van het Kind - Tweede verdieping

Edith Cavellstraat 54-56 bus 4

8400 Oostende

T 059 25 89 70

dewegwijzer@oostende.be

Meer info

Breng een attest gezinssamenstelling, het aanslagbiljet voor de personenbelasting (inkomen 2016, aanslagjaar 2017) en één van onderstaande documenten mee (indien van toepassing):

 • attest ‘vermindering inschrijvingsgeld Deeltijds Kunstonderwijs’ VDAB (2018);
 • attest leefloon OCMW (2018);
 • attest inkomensgarantie voor ouderen (Rijksdienst voor Pensioenen) (2017);
 • attest bijzondere jeugdzorg (ambulante hulpverlening) (2018);
 • attest inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
  (FOD Sociale Zekerheid), met vermelding geldigheidsperiode (2018);
 • attest invaliditeitsuitkering (ziekenfonds), met vermelding geldigheidsperiode en
  RIZIV-nummer;
 • attest verhoogde tegemoetkoming (ziekenfonds) (2018).

KUNSTKANS IS EEN PROJECT VAN DE STAD OOSTENDE GEREALISEERD MET HET STEDENFONDS