Landbouwpark Stene

Hoofdthemas

Atelier Groen Lint

Het Atelier Groen Lint is een masterclass die observeert en intervenieert in het (rand)stedelijk gebied van Oostende, vanuit een blik die zich situeert op het raakvlak tussen landschap, architectuur en stedenbouw.

Het Masterplan Groen Lint vormt de aanleiding voor deze masterclass. Het Groen Lint is een ambitieus project dat een nieuwe betekenis wil geven aan de groene gordel rond de Stad Oostende. Het wil de verstedelijkte rand verbinden en verknopen met de stad en het open landschap. Het Groen Lint wordt een nieuwe drager voor de Stad waarop een breed, innovatief en duurzaam programma kan worden geënt. Sleutelthema’s hierbij zijn: publieke ruimte, landschap, ontsluiten, verbinden, duurzaamheid, klimaatsverandering, recreatie, kunst, gezonde voeding, waterretentie, educatie, natuurontwikkeling en erfgoed.

www.groenlintoostende.be

Atelier Groen Lint is verweven met Expeditie Dansand. Dit is een low impact open lucht festival, dat tweejaarlijks wordt georganiseerd. in 2014 breidde het festival uit van het strand naar het Groen Lint.


Landbouwpark Stene

Atelier Groen Lint zet een stap verder in de ontwikkeling van het Groen Lint.

Er wordt gefocust op het landschap van “Les Hortillonnages”: een gebied waar een aantal stedelijke fragmenten – landbouwgronden, hoeves, baanwinkels, een dorpskern, een school, een woonwijk – hertekend worden tot een nieuw landschap waarbinnen deze verschillende onderdelen op een duurzame manier met elkaar in verband zullen worden gebracht.

Ter oriëntering geven we je het Masterplan Groen Lint mee, en een rapport m.b.t. de casetudy 'Landbouwpark Stene'. De tekeningen die opgenomen zijn in deze presentaties zijn eerste schetsen, en zijn dus te lezen als een eerste stap in de ontwikkeling van een definitief plan.

Het Landbouwpark Stene is momenteel geselecteerd als één van de vijf Pilootprojecten Productief Landschap. Meer info: www.productieflandschap.be.


Stadsdialoog Tuinen van Stene

De Tuinen van Stene zijn nu nog een onbekend stukje Oostende. Dit historische polderlandschap ligt verscholen tussen baanwinkels, een schoolcomplex, polderdorp Stene, de open Snaaskerkepolder, lintbebouwing, en 20ste eeuwse woonwijken van de Stad Oostende. Dit gebied van 35ha is vandaag nog onbekend, maar zal in de komende jaren als onderdeel van het Groen Lint worden uitgebouwd tot één van de belangrijkste nieuwe parken van Oostende.

De Tuinen van Stene worden geen traditioneel park, maar wel een voedsel- of landbouwpark voor de stad. De stad Oostende heeft de ambitie om stadslandbouw een volwaardige plaats te geven binnen haar openbaar domein, binnen de nieuwe publieke ruimte van het Groen Lint. Het landbouwpark Tuinen van Stene moet niet alleen een groenruimte voor omwonenden en Oostendenaars worden, maar zal ook functioneren als een laboratorium voor nieuwe vormen van landbouw.

Om dit nieuwe park te ontwikkelen laat de stad Oostende zich ondersteunen door de Pilootprojecten Productief Landschap van de Vlaamse Bouwmeester/ILVO/Departement Landbouw en Visserij/Ruimte Vlaanderen. Binnen de procedure van deze Pilootprojecten Productief Landschap is nu een ontwerpteam aangesteld om de Tuinen van Stene vorm te geven (Technum - Maat-ontwerpers - Jan-Willem Vander Schans - Georges Descombes). Zij starten hun onderzoek naar de betekenis van een voedselpark voor de stad Oostende en de inrichting van de Tuinen van Stene en willen daarbij zoveel mogelijk ideeën en initiatieven van omwonenden en Oostendenaars horen.

Op 2 maart 2016 vond er een stadsdialoog plaats in Vrijstaat O. De presentaties van die avond vind je onderaan deze pagina. Ben je zelf bezig met voedsel voor de stad? Heb je ideeën over stadslandbouw of de Tuinen van Stene? Speel je met ideeën om een stadslandbouwinitiatief op te starten? Of heb je interesse in het thema? Laat het ons dan zeker weten via tuinenvanstene@oostende.be.


Korte keten kaart

De weg tot in je bord is vaak lang voor voedsel, zelfs bij productie in eigen regio. Want de voedselketen telt soms veel tussenschakels: verwerker, distributeur, winkel… De Provincie maakte een website die op kaart toont welke producten uit de korte keten je waar kan vinden.

www.korteketenkaart.be


SCAPE-project

Het klimaat is aan het veranderen en ook voor Oostende heeft dit gevolgen. Zo wordt verwacht dat er steeds meer regen zal vallen op Oostendse bodem. Om hierop te anticiperen haalde Oostende een groot Europees project 'SCAPE' binnen. SCAPE staat voor Shaping Climate Change Adaptive Places en is een Europees project dat vanaf 1 september 2016 zal lopen in drie verschillende landen. De stad Oostende wordt de ‘leading' partner van het project.
  • stene01.jpg
  • Interreg_2S_SCAPE_ERDF logo.jpg
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.