Leeftijdsbijslag bij de kinderbijslag

Hoofdthemas

Zodra een kind 6 jaar is, wordt de kinderbijslag verhoogd met een leeftijdsbijslag. Het bedrag van de leeftijdsbijslag stijgt wanneer het kind 12 jaar wordt en een laatste maal wanneer het 18 wordt.

Procedure

U hoeft niets te doen. Die toeslag wordt automatisch bij de kinderbijslag van de maand gevoegd. De leeftijdsbijslag wordt toegekend vanaf de maand na die waarin het kind 6, 12 of 18 werd (betaling achteraf).

Kostprijs

Het bedrag dat u krijgt hangt af van verschillende factoren, zoals de gezinssamenstelling en de leeftijd van het kind. Op de website van Famifed kunt u het bedrag opzoeken waar u recht op hebt.