001. Een totaal van 3.000 bijkomende woningen tegen 2020.

Omschrijving

Een doelstelling van het Woonplan 2011-2020 is om 3.000 extra woningen te realiseren tegen 2020.

Status

In uitvoering

Update 1 april 2018

De Gemeenteraad van 26 maart 2018 heeft kennis genomen van de evaluatie van het Woonplan.  Sinds 2011 zijn van de 3000 woningen reeds 1819 woningen gerealiseerd.