Meer over toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidspagina’s kwamen tot stand in samenwerking met Inter (Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid) en met steun van de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen. Veel locaties hebben een link naar de databank Toegankelijk Vlaanderen. Daar vindt u betrouwbare informatie over de mate van toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen.


Wie doet wat?

Toegankelijk Vlaanderen

het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, Inter, streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving zodat iedereen op een gelijkwaardige wijze volwaardig kan deelnemen aan alle facetten van het leven www.inter.vlaanderen. 

Toerisme Vlaanderen

www.visitflanders.be | www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid

Toerisme Vlaanderen geeft informatie over vakantie in Vlaanderen, ook met een handicap.

Gelijke Kansen in Vlaanderen

www.gelijkekansen.be

Gelijke Kansen in Vlaanderen is het team binnen de Vlaamse overheid dat werkt aan het  Vlaamse gelijkekansenbeleid.

Toegankelijk Vlaanderen-databank

www.toevla.be | www.toegankelijkvlaanderen.be

Toegankelijk Vlaanderen (afgekort Toevla) biedt informatie over de toegankelijkheid van publieke gebouwen en andere voorzieningen, zoals hotels, culturele centra, sportcentra, restaurants …
Alle locaties die een toegankelijkheidsonderzoek hebben ondergaan, zijn opgenomen in deze databank. Het toegankelijkheidsonderzoek brengt de toegankelijkheid van het gebouw in kaart op basis van betrouwbare informatie. De gegevens worden zo objectief mogelijk weergegeven per gebouwonderdeel.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.