Meer over toegankelijkheid

Hoofdthemas

Deze toegankelijkheidspagina’s kwamen tot stand in samenwerking met Westkans en met steun van de Vlaamse overheid en de provincie West-Vlaanderen. Veel locaties hebben een link naar de databank Toegankelijk Vlaanderen. Daar vindt u betrouwbare informatie over de mate van toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen.

Toegankelijkheid aan de Kust

Westkans onderzocht in 2014 de toegankelijkheid van de Kust. De resultaten werden gebundeld in de brochure 'De Vlaamse Kust, toegankelijk voor iedereen' (Toerisme Vlaanderen).

AccesSEAble

De toegankelijkheidsinformatie over de gebouwen en locaties die u op deze pagina's vindt, is ook beschikbaar op de smartphone-app AccesSEAble.


 

Wie doet wat?

Toegankelijk Vlaanderen

Sinds 1 mei 2015 vormen de vzw's Ato, Enter, Intro, Toegankelijkheidsbureau en Westkans één organisatie. Door onze krachten te bundelen krijgen we meer slagkracht om Vlaanderen toegankelijker te maken. De volgende maanden werken we aan een doorgedreven afstemming en een geïntegreerd aanbod van onze dienstverlening voor heel Vlaanderen. Ondertussen blijft onze dienstverlening onveranderd.

Het voormalige Westkans vormt de West-Vlaamse afdeling van de nieuwe organisatie.

Provincie West-Vlaanderen

www.west-vlaanderen.be/gelijkekansen

De provincie West-Vlaanderen werkt mee aan de realisatie van een integraal toegankelijke samenleving. Ze ondersteunt ook andere organisaties of besturen die werken aan toegankelijkheid.
Zo kan je bij de provincie terecht voor onder meer:

  • De inspiratiebundel voor lokale besturen ‘Toegankelijkheid, een lokaal verhaal’
  • De toegankelijkheidskit voor evenementen (met een oprolbare oprijplaat)
  • Projectbegeleiding in het kader van het vernieuwde impulsreglement

Toerisme Vlaanderen

www.visitflanders.be | www.visitflanders.com/nl/toegankelijkheid

Toerisme Vlaanderen geeft informatie over vakantie in Vlaanderen, ook met een handicap.

Gelijke Kansen in Vlaanderen

www.gelijkekansen.be

Gelijke Kansen in Vlaanderen is het team binnen de Vlaamse overheid dat werkt aan het  Vlaamse gelijkekansenbeleid.

Toegankelijk Vlaanderen-databank

www.toevla.be | www.toegankelijkvlaanderen.be

Toegankelijk Vlaanderen (afgekort Toevla) biedt informatie over de toegankelijkheid van publieke gebouwen en andere voorzieningen, zoals hotels, culturele centra, sportcentra, restaurants …
Alle locaties die een toegankelijkheidsonderzoek hebben ondergaan, zijn opgenomen in deze databank. Het toegankelijkheidsonderzoek brengt de toegankelijkheid van het gebouw in kaart op basis van betrouwbare informatie. De gegevens worden zo objectief mogelijk weergegeven per gebouwonderdeel.