Middelengerelateerde vragen?

Aanspreekpunt binnen de Stad

Het Drugbeleid van de Stad Oostende streeft ernaar een antwoord te bieden op vragen van de bevolking en/of intermediairen met betrekking tot het thema ‘drugs’. Het betreft niet enkel illegale middelen als cannabis, xtc,  speed, cocaïne, enz. maar ook legale middelen als tabak, alcohol en medicatie.

Binnen de stad Oostende is de coördinator Drugbeleid het centraal aanspreekpunt voor alle middelengerelateerde vragen. U kunt de coördinator steeds bereiken via veiligheid@oostende.be of op het nummer 059 25 86 10.


Externe partners voor middelengerelateerde vragen

Voor informatievragen rond middelengerelateerde thema’s, kunt u terecht bij een aantal interessante organisaties of websites waaronder:

VAD – Vlaams Expertisecentrum voor voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Ze is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het preventiebeleid van alcohol- en andere drugproblemen. Tevens is VAD de overkoepelende organisatie voor alle Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs.

Het is een expertise- en ondersteuningscentrum rond de middelen- en verslavingsthematiek per sector, doelgroep of thema.

Vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief wil VAD de Vlaamse bevolking in het algemeen en intermediairs in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs. Hierbij wordt er per sector, doelgroep of thema specifieke informatie en beschikbaar materiaal aangeboden.

www.vad.be


De Druglijn

De Druglijn is een initiatief van VAD, waar u terecht kan met alle vragen rond middelengerelateerde thema’s. Het is een informatiepunt rond alcohol, medicatie, illegale drugs, gamen en gokken. Iedereen kan er terecht voor een eerste advies of correcte informatie rond specifieke vragen. Ook kan de Druglijn doorverwijzen naar de juiste drughulpverlening of –preventiediensten.

De Druglijn is anoniem te bereiken via telefoon, chat of e-mail. De website bevat heel wat bijhorende informatie en zelftesten rond kennis en gebruik van diverse middelen.

www.druglijn.be


Zelftesten

Op een aantal websites kunnen mensen hun eigen gebruik testen. Denk maar aan de website van de Druglijn, waar onder meer zelftests te vinden zijn rond verschillende middelen en verslavingen zoals alcohol, cannabis, cocaïne, gamen, GHB, gokken, slaap- en kalmeermiddelen, speed, xtc, etc.

Naast De Druglijn bestaan er ook websites met specifieke zelftests en informatie rond alcohol, cannabis, illegale drugs of gokken. Het informatieve gedeelte van deze websites richt zich zowel op geïnteresseerden als op gebruikers en hun directe omgeving. Dit deel omvat naast zelftesten ook twee publieke fora (algemeen en voor familieleden, vrienden,..). Het zelfhulpgedeelte bestaat uit een volledig geautomatiseerd programma, waarmee deelnemers anoniem en zelfstandig aan de slag kunnen om hun eigen gebruikerspatroon te veranderen. Het online begeleidingsgedeelte bevat, naast een geautomatiseerd programma, de mogelijkheid om wekelijks contact te hebben met een professionele hulpverlener via chat of online berichten.


www.cannabishulp.be

www.drughulp.be

www.druglijn.be

www.alcoholhulp.be

www.gokhulp.be


DrugsExpertise Team Noord-West-Vlaanderen

Het Drugs Expertiseteam is eeninitiatief van De Sleutel en CGG Noord-West-Vlaanderen, partners binnen hetNetwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen.

Het Drugs Expertiseteam staat in voor onmiddellijk advies en consult, screening en indicatiestelling, netwerkopbouw en -coördinatie, coaching van het netwerk, psycho-educatie, toeleiding naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, vorming endeskundigheidsbevordering. Het Drugs Expertiseteam is elke werkdag bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur op 050 40 77 77

Folder Drugs Expertise Team NWVl

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.