Onroerend Erfgoed

Onroerend Erfgoed

De dienst Ruimtelijke Planning behandelt de beschermingsdossiers van monumenten, landschappen en dorpsgezichten. Zo kan u er terecht voor de inzage van de beschermingsbesluiten, inlichtingen over de gevolgen van een eventuele bescherming, de procedure tot bescherming van een monument.

De beschermingsdossiers worden opgemaakt door Ruimte en Erfgoed, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 91, 8200 Brugge. U kan ook steeds terecht op hun website voor alle verdere informatie: http://www.onroerenderfgoed.be/nl/

Hier vind je een overzicht van alle officieel beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten in Oostende, met vermelding van de datum van het besluit tot bescherming.
1.6. beschermde monumenten en landschappen.doc197 Kb(doc)

1.6. ontwerp van lijst.doc49,5 Kb(doc)